Läslandslaget

STOCKHOLM Sportjournalisten och författaren André Pops utmanar nu alla föräldrar att kliva fram som läsande förebilder. Tillsammans med sitt förlag Pintxo startar han Läslandslaget. – Alla som antar utmaningen att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet