Nytt råd och lyft ska öka barnsoch ungas läslust

Nytt råd och lyft ska öka barnsoch ungas läslust

För att få fart på läsandet hos barn och unga har regeringen beslutat om flera nationella insatser. Tre av dem ska genomföras av Kulturrådet – att inrätta ett läsråd, starta…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet