Kort och gott – internationell läsundersökning

PIAAC är en internationell undersökning av vuxnas kunskaper i informationssökning och läs- och räknekunskaper. I Sverige kommer undersökningen att utföras av SCB som mellan september 2011 och mars 2012 kommer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet