Nätverk för världens biblioteksledare

STOCKHOLM Bill & Melinda Gates Foundation har skapat ett internationellt nätverk för biblioteksledare. Gates Foundation tror att detta är det mest effektiva sättet för att få framtidens biblioteksledare att våga…

Ledare Framsidan nr 4 2012

Ingen ska behöva ringa på dörren Bibliotek är lika med demokrati. Allt i biblioteket ska ta sin utgångspunkt i ett demokratiskt synsätt. Innehållet, verksamheten, arbetsformen allt ska präglas av öppenhet,…

Ledare Framsidan 2 2012

En självklar utgångspunkt För något år sedan besöket jag ett bibliotek för att diskutera utvecklingsfrågor. Det var i början på juni och fönstret i sammanträdesrummet var öppet ut mot torget….

Ledare Framsidan 4 2011

Upplevelsernas palats – en omstart Nya roller för biblioteket efterfrågas och en av alla dessa är biblioteket som kulturarena. På många håll hörs detta rop men inte är det nytt…

Ledare Framsidan 3 2011

Att möta en livsstil Att sitta på bussen är som att sitta i en kommunikationscentral. Överallt messar, ringer eller kommunicerar folk på något sätt med sina mobiler. Mest intensiva kommunikatörer…

Ledare Framsidan 4 2010

Berättande är viktigt för alla människor. Biblioteken är centra för berättelser men de är inte berättarcentra. Berättelsen har funnits så länge människor har kunnat kommunicera. Berättelsen har uttryckts på olika…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet