Trafikljus, plexiglas och munskydd

Trafikljus, plexiglas och munskydd

Många lösningar testas av biblioteken runtom i landet för att göra det möjligt att hålla öppet även under coronapandemin. I Sundbyberg används bland annat trafiksignaler för att visa när maxantal…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet