Mer än en romsk-svensk sagostund

Mer än en romsk-svensk sagostund

Oxiebiblioteket i Malmö har flera års erfarenhet av att arrangera sagostunder på den romska dialekten lovari. Förra året utsågs biblioteket till en av Sveriges 18 romska läsambassader, nu hoppas biblioteket…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet