Från bokcentral till mötesplats – Noll27 möter…

Från bokcentral till mötesplats – Noll27 möter…

Noll27 har mött tre bibliotekarier som befinner sig i olika skeden av yrkeslivet. Vi har pratat med dem om deras syn på sin yrkesroll och om hur utbildningen förberedde dem…

Filmtajm med barnen

LERUM Under lekfulla former bygger barnen sina kunskaper för det framtida mediesamhället. Biblioteket i Floda samarbetar med kommunens förskolor. Här lär sig barnen digital kamerateknik och får en möjlighet att…

Levande böcker på Lerums bibliotek

Låna en sjuksköterska eller en socionom på biblioteket! Eller varför inte en bibliotekarie? Under torsdagens utbildningsmässa på Lerums gymnasium fick eleverna chansen att låna livs levande böcker. Gymnasiebibliotekarien Christian Kleinhenz…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet