Internationell barnboksbokfest i Lund

LUND I år är det tio år sedan Litteralund startade och festivalen jubilerade genom större program och fler internationella gäster än någonsin. Många programpunkter handlade om bilderböcker och under festivalen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet