Linje 500 – en annan bokbuss

KÖPING Busslinje 500 går som en röd tråd genom Västmanland och många ungdomar åker linjen varje dag till skolor och fritidsintressen. Linje 500 är numera både en busslinje och ett…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet