Tantsnusk, populärfeminism och kvalitetslitteratur

Tantsnusk, populärfeminism och kvalitetslitteratur

Kvinnor läser och de läser mycket. Men litteraturhistorien och litteraturkritiken uttrycker sig ofta föraktfullt om den litteratur kvinnor läser, framförallt romantiklitteraturen som tagit sig olika skepnad genom åren. Vi var…

En flytande gräns mellan fiktion och fakta

En flytande gräns mellan fiktion och fakta

Att skriva biografiskt – Biofiktion, roman, biografi, självbiografi, fiktion och autofiktion. De litterära genrerna i dag är många samtidigt är suget efter att läsa biografier stort. Men i samma takt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet