Utblick – Literaturhaus  Hamburg

Utblick – Literaturhaus Hamburg

De flesta litteraturhus har vuxna som huvudsaklig målgrupp, men på Literaturhaus Hamburg finns också Junges Literaturhaus, Julit. – Vi har regelbundna uppläsningar och ett par programserier för barn och unga…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet