Internationell barnboksbokfest i Lund

LUND I år är det tio år sedan Litteralund startade och festivalen jubilerade genom större program och fler internationella gäster än någonsin. Många programpunkter handlade om bilderböcker och under festivalen…

Framsidan möter ALMA-pristagaren Isol

LUND Framsidan har mött den argentinska bilderbokskonstnären Isol, när hon besökte Sverige i samband barnlitteraturfestivalen LitteraLund. Hennes berättelser utgår från det lilla perspektivet och i sitt skapande ser hon världen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet