Ny litterär plattform

GÖTEBORG Folkbibliotek, litterära nätverk och andra aktörer och verksamheter i Västra Götaland har gått samman och bildat en litterär plattform för att öka litteraturens synlighet och tillgänglighet. – Tänk nytt,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet