En flytande gräns mellan fiktion och fakta

En flytande gräns mellan fiktion och fakta

Att skriva biografiskt – Biofiktion, roman, biografi, självbiografi, fiktion och autofiktion. De litterära genrerna i dag är många samtidigt är suget efter att läsa biografier stort. Men i samma takt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet