Litteraturen som livskunskap

BORÅS Det är inget som säger att man blir en bättre människa av att läsa en bok. Men skönlitteraturen kan vara ett redskap för att skapa förståelse och i vissa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet