Utredningen om ett litteraturhus i Göteborg klar

GÖTEBORG Idag offentliggjordes utredningen om ett litteraturhus i Göteborg. Utredningen kretsar kring fyra olika förslag. Ett av förslagen handlar om att sätta Göteborg i fokus för ett nationellt uppdrag för…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet