Utblick -Hamburg

Utblick -Hamburg

Tyskland uppfattas av många som ett modernt föregångsland, men hur är det egentligen med biblioteksverksamheten? Noll27 reste till Hamburg och besökte bland annat stadens största folkbibliotek, ett trendigt ungdomsbibliotek och…

Ett kodat berättande

SANDVIKEN Det går att hitta en dramaturgi i det mesta. Den finns i vardagen, filmen, texten och nu också i kodens semantik. Litteraturhuset Trampolin i Sandviken och Kulturutveckling Region Gävleborg…

Stadsbiblioteket leder arbetet med nytt litteraturhus

GÖTEBORG Stadsbiblioteket i Göteborg kommer projektleda etablerandet av det nya litteraturhuset. Göteborgs kulturnämnd fattade beslutet förra veckan. Tanken är också att etablerandet ska ske i samverkan med andra litterära aktörer….

Inget beslut om litteraturhus i Göteborg

GÖTEBORG Det blev inget beslut om ett litteraturhus under kulturnämndens möte igår. Istället enades nämnden om att lägga utredningen till handlingarna. Frågan ska eventuellt utredas ytterligare en gång. Det största…

Utredningen om ett litteraturhus i Göteborg klar

GÖTEBORG Idag offentliggjordes utredningen om ett litteraturhus i Göteborg. Utredningen kretsar kring fyra olika förslag. Ett av förslagen handlar om att sätta Göteborg i fokus för ett nationellt uppdrag för…

Webb-TV: Litteraturhus i Sandviken

GÖTEBORG Framsidan träffar  projektledaren för litteraturhuset för barn och unga i Sandviken, Karin Forsgren Anderung, på Bokmässan i Göteborg.  

Nytt litteraturhus för barn och unga i Sandviken

SANDVIKEN En spännande och utvecklande plats för barn? Ett kunskapscentrum för pedagoger? En resurs för forskning kring språkutveckling? Eller varför inte alltihop på samma gång? Just nu byggs Sveriges första litteraturhus…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet