Läsa för livet – Lena Adelsohn-Liljeroth presenterar litteraturpropositionen

GÖTEBORG Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth presenterade idag litteraturpropositionen på årets Bok & Bibliotek. Digitaliseringen ses som en viktig framtidsfråga. Kungliga biblioteket förslås få två miljoner för att öka möjligheterna för folkbiblioteken…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet