Två nya litteraturstöd i Västra Götalandsregionen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog i förra veckan beslut om drygt en miljon kronor för att stödja lokalt läsfrämjande i småkommuner och nya litterära mötesplatser. Kulturnämndens beslut innebär…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet