Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Den danska tankesmedjan Tænketanken Fremtidens biblioteker, konstaterar i rapporten Ældrefællesskaber og biblioteker att bibliotek absolut kan hjälpa äldre ut ur ensamhet. – Biblioteken kan göra skillnad och bidra till ökad…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet