Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Bläddra vill främja läsning på minoritetsspråken

Med Bläddra går det att läsa e-böcker på samiska och romani chib oavsett var man befinner sig i landet. Varken konto eller inloggning behövs och snart ska det även finnas…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet