Årets bokbuss

LULEÅ Årets bokbuss är korad och i år tillfaller utmärkelsen Luleås barn- och ungdomsbokbuss. Man får priset för att bland annat en engagerad personal som är aktiv i olika nätverk och hittar samarbetsformer för att jobba läsfrämjande bland barn och unga.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet