Spetskompetens i litteratursamtal

Spetskompetens i litteratursamtal

Till hösten startar Högskolan i Borås en ny, unik magisterutbildning. Utbildningen har den litterära texten och läsning i fokus och ska ge bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal. – Bibliotekariens…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet