Om jag hade ett bibliotek – Maja Lundgren

Maja Lundgren är författaren som 2007 utkom med en av Sveriges mest omtalade och debatterade bok: Myggor och tigrar. Boken väckte frågan var gränsen går mellan roman och dokumentär, och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet