Elsebeth Tank lämnar Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Elsebeth Tank lämnar sitt uppdrag som stadsbibliotekarie i Malmö. För henne handlar det inte om att ge vika för den kritik som de senaste åren har skuggat utvecklingsarbetet på…

Där rummen möts

MALMÖ När det digitala blir default behöver biblioteken ett nytt mindset – ett nytt sätt att tänka. Idag talar vi om det digitala och fysiska som två delar av biblioteket….

Nu handlar det om människorna – stormen har lagt sig på Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Efter några år av utbrett missnöje, vantrivsel och hård såväl intern som extern kritik, verkar nu Malmö stadsbibliotek ha hittat arbetsro i sitt förändringsarbete. Konceptet The Darling Library in…

Årets folkbibliotekspris

 Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till projektledaren Karin Johansson på Malmö Stadsbibliotek. I projektet Godnattsagor inifrån läser föräldrar i fängelse in godnattsagor till sina…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet