Alla människor har en hemlighet

GÖTEBORG Bemötande är numera ett självklart begrepp för alla som jobbar på bibliotek. Ändå är det inte många som arbetar strategiskt med frågan. Vad har hänt sedan rapporten Bemötande på…

Ledarskap som rockar

STOCKHOLM Stå bredbent. Kör din grej och tro på det. Ungefär så kan man sammanfatta utgångspunkten för Heavy Metal Management. Möjligen ligger det en grabbig underton i denna utgångspunkt. Men Hans-Olov…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet