Vad är en bra bok?

Vad är en bra bok?

Noll27 ställde fyra frågor om kvalitet, smak och läsupplevelse till fyra personer som vi vet läser, och har läst, mycket skönlitteratur. Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning…

Om läsning på årets Halmstadkonferens

TYLÖSAND Efter den alarmerande PISA-undersökningen är litteratur och läsning i allra högsta grad på agendan och Halmstadkonferensen i Tylösand fokuserade i år på detta. Det handlade bland annat om bibliotekariers…

Vem planerar för litteraturen?

”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.
Ja, så har det stått i gamla bibliotekslagen. Så står också i nya. Men här finns en förstärkning som är intressant. Planerna ska följas upp i än större samverkan än tidigare.

Om litteratur och om förändring på Mötesplats

BORÅS Den 12:e upplagan av Mötesplats i Borås pågår just nu och två av torsdagens parallellseminarium handlade om förändring och om skönlitteraturens roll på biblioteken. Båda gav exempel på projekt…

Litteraturen i fokus

SÖDERKÖPING Den tredje och avslutande förmiddagen i Söderköping ägnades åt skönlitteratur ur olika vinklar. Allt från dess plats i samverkansmodell och litteraturutredning, till bibliotekens syn på skönlitteratur och nya rutiner…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet