Tillgänglighet framför allt

STOCKHOLM För sjätte året i rad arrangerade Svenska Daisykonsortiet i förra veckan sin årliga konferens. Årets tema var Tillgänglighet framför allt! och som vanligt bjöd konferensen på ett brett program…

Smörgåsbord

STOCKHOLM För tredje året i rad arrangerade Teknologisk Institut en bibliotekskonferens med fokus på folkbibliotek. Innehållet i år växlade mellan det digitala och det fysiska och återkommande tema var samarbete…

Jubileumskonferens

STOCKHOLM I år fyller Svenska Daisykonsortiet tio år och det uppmärksammades i veckan med en tvådagarskonferens i Stockholm. Rubriken var Tillgängligt! Tillgång till information som en fundamental rättighet. Det var…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet