Lyckad Skånemodell inspirerar

SVERIGE När Region Skåne flyttade resurser från traditionella fjärrlån till utveckling och samverkan mellan biblioteken, har mångspråk blivit mer än bara böcker på hyllan. – Nu är mångspråk en arbetsuppgift som hanteras…

Nya Internationella biblioteket

STOCKHOLM Internationella biblioteket får i höst en ny flerspråkig webbplats. Samtidigt diskuterar biblioteket sin framtida roll när det gäller medieförsörjning av mångspråkiga medier. Internationella biblioteket, IB, i Stockholm hanterar bland…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet