Meg 13

GÖTEBORG Just nu pågår andra upplagan av Meg – Mediedagarna i Göteborg. Årets tema är Parallella verkligheter och med hjälp av över hundra programpunkter belyses medielandskapet ur alla möjliga vinklar….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet