Mentorsprojekt

BORÅS Under fredagen var det upptaktsmöte på Högskolan i Borås för BHS mentorsskapprojekt 2012. Ett 40-tal förväntansfulla studenter mötte för första gången sina blivande mentorer för att bekanta sig med…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet