Den osynlige bibliotekarien

Den osynlige bibliotekarien

I det skånska samhället Bara finns sedan 2017 ett tydligt barnperspektiv på det meröppna biblioteket där maskoten Fabel hjälper barnen tillrätta. – Det skulle vara konstigt om meröppet bara är…

På plats – Engagemang för kunskap

På plats – Engagemang för kunskap

Lärandet sker på på många olika platser och tider. Det meröppna biblioteket i Alingsås är en. I skarven mellan ordinarie öppettid och högtalarröstens avisering om meröppet möts frivilliga lärare och elever…

Sveriges första meröppna kulturhus

ALINGSÅS När Alingsås nya kulturhus slår upp portarna i sommar blir det landets första meröppna kulturhus. Både biblioteket och konsthallen kommer erbjuda sina besökare utökad tillgänglighet till såväl mediernas som konstens…

Kungälv kan bli meröppet

Öppet Meröppet innebär lite förenklat att biblioteket genom olika tekniska lösningar är tillgängligt på vissa tider utöver de bemannade öppettiderna. En ny utredning i Kungälv pekar på många fördelar, men…

Invigning för meröppet i Ale kommun

ALE När meröppet diskuteras som flitigast under Biblioteksdagarna i Örebro står det nu klart att Ale kommun inviger sina två meröppna bibliotek i juni.

Ökat intresse för meröppet

ÖREBRO På flera håll i landet satsar biblioteken på en utökad service genom meröppet. Det är ett sätt att nå nya målgrupper, som inte kan ta sig till biblioteket under…

Meröppet på Halmstadkonferensens andra dag

BERGEN Att låta användarna ta över biblioteksrummet när personalen har gått hem skapar ett nytt förhållningssätt till själva idén om bibliotek. I Danmark har man sedan ett antal år jobbat…

Meröppet i Ale

ALE Biblioteken i Ale kommun lägger nyckeln under dörrmattan. I Surte och Skepplanda satsar man under våren 2013 på meröppna bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är öppet också på kvällar…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet