Debatt – Erik Fichtelius

Att meta data Erik Fichtelius är VD för Utbildningsradion, UR, vars program till stora delar ligger fritt för användaren på nätet. I sin artikel menar han att UR måste delta…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet