Våra liv i en bubbla

BORÅS/DANMARK Internet blir allt mer anpassat till varje enskild individ. Internetföretagen presenterar oss den världsbild vi vill ha och de vet hur vi mår, vad vi gör, när vi gör…

Paradoxer i en globaliserad värld

KÖPENHAMN Globaliseringen slätar ut de ytliga skillnaderna mellan världens länder, men samtidigt leder den till att behovet av en egen stark identitet blir större. Och trots att internet ger oss…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet