Inspirerande konferens

STOCKHOLM För andra året arrangerade i veckan konferens- och utbildningsföretaget Conductive en konferens med rubriken Framtidens bibliotek. I år med underrubriken Trender och utveckling och med fokus på den digitala…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet