Kåseri – Om jag hade ett  bibliotek

Kåseri – Om jag hade ett bibliotek

Monika Fagerholm är en finlandssvensk författare som romandebuterade 1994 med Underbara kvinnor vid vatten. 2005 fick hon Augustpriset för Den amerikanska flickan. Just nu arbetar Monika Fagerholm med att färdigställa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet