Nationell katalog och folkbiblioteken

GÖTEBORG Utmaningar och möjligheter var på tapeten när Kultur i Väst arrangerade en dag om Libris och arbetet kring en nationell katalog.  Arbetet med att etablera Libris som en nationell…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet