25 miljoner till digitalt kompetenslyft

25 miljoner till digitalt kompetenslyft

Det var i samband med att rapporten Den femte statsmakten presenterades som kulturminister Alice Bah Kuhnke gav beskedet att Kungliga biblioteket får 25 miljoner årligen i tre år för ett digitalt kompetenslyft…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet