Nytt regionalt nätverk i Västra Götaland

GÖTEBORG Ett 30-tal bibliotekarier hade på fredagen nappat på Kultur i Västs inbjudan till en nätverksträff runt skönlitteratur. Viljan att dela med sig av erfarenheter och konkreta tips var stor…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet