Unga fördjupar sig i kulturtidskrifter

Unga fördjupar sig i kulturtidskrifter

I två olika projekt har ungdomar i Göteborg med omnejd träffats regelbundet för att läsa kulturtidskrifter och göra en egen tidning som illustrerar deras tankar kring makt. Bakom initiativen står…

Nätverkstan arbetar för landets  kulturtidskrifter

Nätverkstan arbetar för landets kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifter fungerar som en plattform för Sveriges alla kulturtidskrifter. Förutom prenumerationstjänster arbetar de med synlighet och spridning – bland annat genom evenemang, återförsäljarnätverk och bibliotek. Målet är att göra…

Premiär för Meg

GÖTEBORG Just nu pågår en helt ny mässa på Svenska Mässan i Göteborg, Mediedagarna i Göteborg, Meg. Tanken med Meg är att skapa en arena för idéer och upplevelser och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet