Vikten av att  dokumentera nuläget

Vikten av att dokumentera nuläget

Min bild är att det alltför ofta blir samhällsfrånvänt och professionsinternt då vi som arbetar med folkbibliotek ska prata biblioteksfrågor. Det blir en fråga åt gången, mycket detaljer, vi tappar…

Debatt

Samtalet som formerar ledarskapet Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge och har varit chef i drygt nio år. Här lyfter han fram betydelsen av handledning för att utveckla sin chefsroll…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet