Programverksamhetens betydelse

Programverksamhetens betydelse

Text: Niclas Lindberg, Bibliotekschef/Stadsbibliotekarie, Västerås stadsbibliotek, Foto: Per Groth Programverksamheten är en omistlig del av folkbibliotekets verksamhet. Den blir allt viktigare – och enskilda program blir oftare ifrågasatta. Folkbiblioteken behöver än mer…

Vital hundraåring

LUND Trettonde upplagan av Biblioteksdagarna är just avslutad i Lund. Drygt 600 deltagarna har under tre dagar tagit del av seminarier, studiebesök, mingel, workshops och firandet av en 100-åring. –…

Niclas Lindberg om Biblioteksdagarna 2014

UMEÅ Biblioteksdagarna avslutades igår. Omkring femhundra deltagare från olika delar av landet var samlade i Umeå för att ta del av en rad seminarier, workshops och studiebesök. Framsidan har rapporterat…

Kvalitet på bibliotek en regional fråga

UMEÅ Kvalitet kan vara ett svårhanterligt begrepp. Inte minst i kultursammanhang. Det talas om kvalitet i bibliotekslagen och den regionala biblioteksverksamheten har ett särskilt ansvar att utforma innebörden av kvalitetsbegreppet….

Framsidan summerar kritiken kring ny bibliotekslag

STOCKHOLM Tidigare i veckan presenterade regeringen förslaget till den nya bibliotekslagen. Bland annat betonar regeringen bibliotekens roll i det läsfrämjande arbetet. Det har samtidigt väckt en del reaktioner. Inte minst…

Arbetsgrupp ser över reglerna för e-boksutlån på biblioteken

Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen bildar en gemensam arbetsgrupp för att ta fram en modell för hantering av e-böcker på biblioteken. – Det var ett ömsesidigt behov där vi tyckte…

Tre frågor – Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

Är det viktigt för biblioteken att finnas med i den digitala världen? – Jag tycker det är viktigt att biblioteken finns närvarande i alla de världar som är relevanta för…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet