Vuxnas läsande i fokus

Vuxnas läsande i fokus

Vuxna som inte läser alls eller som bara läser lite, är en prioriterad målgrupp för Kulturrådet. För att sätta fokus på detta arrangerade de i veckan en metoddag för att…

Om läsning på årets Halmstadkonferens

TYLÖSAND Efter den alarmerande PISA-undersökningen är litteratur och läsning i allra högsta grad på agendan och Halmstadkonferensen i Tylösand fokuserade i år på detta. Det handlade bland annat om bibliotekariers…

En dag om läsning

HUDDINGE Bibliotek Huddinge och Centrum för lättläst arrangerade i veckan en högaktuell konferens om läsfrämjande för vuxna. Dagen efter att en ny bibliotekslag diskuterades i riksdagen, hade ett drygt 60-tal intresserade…

Kort och gott – Bokcirklar.se lyfter fram lokalt läsfrämjande

Lässajten Bokcirklar.se går in i en ny fas och satsar på att bli en dynamisk och inspirerande virtuell plattform för svenska biblioteks läsfrämjande arbete. ­– Jag vet att det finns…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet