Nya roller och relationer

VISBY Under två dagar finns en stor del av Sveriges kulturpolitiker, tjänstemän, kulturskapare och andra kulturintresserade samlade i Visby på en konferens arrangerad av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Temat…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet