Som ett andra hem

Som ett andra hem

Efter tidigare studier om hur bibliotekarier arbetar med integration, blev forskaren Ola Pilerot intresserad av att vända på perspektivet och se biblioteken genom nyanländas ögon. I sin senaste studie besöker…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet