Ett stöd i coronatider

Ett stöd i coronatider

Efter en försiktig start sköt användandet av den digitala resursen Digiteket i höjden vid coronavirusutbrottet i mars förra året. – Framförallt efterfrågades praktisk hjälp kring digitala arbetssätt och liveströmmande möten, säger…

Många äldre utan internet

Många äldre utan internet

Enligt Internetsstiftelsen i Sveriges årliga undersökning Svenskarna och internet, är det främst äldre som upplever digitalt utanförskap. Även om framsteg görs inom området, exempelvis införande av välfärdsteknik på äldreboenden, så…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet