Premiär för Meg

GÖTEBORG Just nu pågår en helt ny mässa på Svenska Mässan i Göteborg, Mediedagarna i Göteborg, Meg. Tanken med Meg är att skapa en arena för idéer och upplevelser och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet