Med blicken fäst mot sig själv

Med blicken fäst mot sig själv

Att skriva biografiskt – För Otto Gabrielsson var den självbiografiska formen ett existentiellt val. Den självutlämnande boken har varit ett reningsbad och ett slags pånyttfödelse. Nu håller han på med nästa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet