Modern förmedling av skönlitteratur i Norden

GÖTEBORG Ett av alla seminarier som samlade stor publik under bok- och biblioteksmässan handlade om förmedling av skönlitteratur och om vad de nordiska biblioteken kan lära av varandra. – Jag…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet