Hög tid att skydda den digitala integriteten

Hög tid att skydda den digitala integriteten

En ny dataskyddsförordning och en utökad bibliotekssekretess ställer hårdare krav på att biblioteken skyddar sina låntagares digitala integritet. Men i nuläget är skyddet mycket varierande, det menar Peter Krantz, tidigare…

Stort intresse för dag om digital integritet

Stort intresse för dag om digital integritet

Ny lagstiftning och utökad bibliotekssekretess ställer krav på att biblioteken kan hantera den digitala integriteten. Men biblioteken behöver bli bättre och få mer kunskap. Därför anordnades en informationsdag om digital…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet